MITEN SINÄ VALMISTAUDUT KESÄN RUISROCKIIN?

Lataa kuva festarivalmisteluistasi Instagramiin

#ilontähden #kohtiruissia @estrellasuomi

Osallistu kilpailuun 31.3.2019 mennessäja voita kahden hengen VIP-reissu Ruissiin!

#KOHTIRUISSIA #ILONTÄHDEN -kampanjan säännöt

Estrella ILON TÄHDEN -kampanjan säännöt

JÄRJESTÄJÄ:

Estrella Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa (myöhemmin ”järjestäjä”)

KAMPANJA-AIKA:

Kampanja-aika on 18.2.–31.3.2019. Kampanja-ajan ulkopuolella jaetuilla kampanjatunnisteilla merkityillä kuvilla ei voi osallistua tähän kampanjaan.

OSALLISTUMISKELPOISUUS:

Osallistumisoikeus on kaikilla Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Huomioitavaa on, että pääpalkinnon käyttäjän on oltava täysi-ikäinen. Osallistujan on täytettävä Instagramin yleiset käyttöehdot. Kampanjaan eivät voi osallistua järjestäjän työntekijät, eikä muut tämän kampanjan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

Osallistuminen Ilon Tähden -kampanjaan:

Kampanjaan osallistutaan julkaisemalla Instagramissa julkisella käyttäjätunnuksella kuva omista festarivalmisteluista ja käyttämällä sen yhteydessä #ilontähden, #kohtiruissia sekä @estrellasuomi -tunnisteita. Kampanjaan osallistuminen edellyttää kaikkien näiden tunnisteiden käyttämistä kuvan yhteydessä.

Arvontaan osallistuvien henkilöiden Instagram-profiilien tulee olla julkisia, jotta järjestäjän on mahdollista löytää kyseessä olevilla tunnisteilla merkityt kuvat. Yhdellä kuvalla voi osallistua kampanjaan yhden kerran.

Palkinnot ja voittajien valinta:

Kampanjan pääpalkintona arvotaan kampanja-ajan päätyttyä ensimmäisenä arkipäivänä n. 1220€ arvoinen kahden hengen VIP-lippupaketti Ruisrockiin (5.–7.7.2019) hotellimajoituksineen. Huomioitavaa on, että pääpalkinnon käyttäjän on oltava täysi-ikäinen. Lisäksi kampanja-aikana arvotaan viikoittain n. 70 € arvoinen Estrella-kaiutinreppu.

Viikkoarvontaan osallistuvat aina kalenteriviikon aikana (ma–su) Instagramissa julkaistut kuvat, jotka on merkattu #ilontähden, #kohtiruissia ja @estrellasuomi -tunnisteilla. Kampanja-aikana järjestetään 6 viikkoarvontaa. Voittajat arvotaan satunnaisesti näiden kuvien joukosta arvontajakson päättymistä seuraavana arkipäivänä.

Lisäksi arvotaan yksi pääpalkinto; pääpalkinto arvotaan satunnaisesti ja sen arvontaan osallistuvat kaikki kampanja-aikana edellä mainituilla tunnisteilla merkityt Instagramissa julkaistut kuvat. Huomioitavaa on, että pääpalkinnon käyttäjän on oltava täysi-ikäinen.

Palkintojen voittajat ovat nähtävissä Estrellan kampanjasivulla heti kun voittaja on tavoitettu ja palkinnon luovuttamisesta on sovittu.

Palkinnoista ilmoittaminen ja niiden lunastaminen

Kullekin voittajalle ilmoitetaan voitosta heti arvonnan suorittamisen jälkeen Instagramin Direct Message -toiminnolla, kommentoimalla julkaisua sekä mahdollisesti tekemällä voittajan valinnasta oma postaus ja merkitsemällä voittaja tai voittajat postaukseen. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä yhteydenottomuodot.

Voittaja toimittaa järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten Instagramin Direct Message -toiminnolla tai erikseen sovituissa tilanteissa sähköpostitse tapauskohtaisesti annettuun osoitteeseen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta, eli hän ei ole kykeneväinen ilmoittamaan palkinnon vastaanottamisesta kahden (2) viikon kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja.

Palkinnot toimitetaan osallistujan antamaan osoitteeseen. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta / palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle, ellei pääpalkinnon voittaja ole alaikäinen, jolloin voittajalla on oikeus siirtää voittamansa pääpalkinto nimeämälleen täysi-ikäiselle kolmannelle osapuolelle. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Tällöin järjestäjällä on oikeus arpoa palkinnolle uusi voittaja.

Oikeuden kampanjan puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on kuvannut kampanjaan toimittamansa materiaalin itse. Osallistuja vahvistaa, että hänellä on lupa kuvan julkaisuun myös muilta kuvassa mahdollisesti näkyviltä henkilöiltä. Osallistuja vakuuttaa, että kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistuessaan kilpailuun osallistuja myöntää järjestäjälle kuvan käyttöoikeudet kilpailuun liittyvässä tiedottamisessa ja markkinoinnissa järjestäjän omissa kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Järjestäjä saa oikeuden käyttää kilpailun voittaneiden nimiä/nimimerkkejä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa järjestäjän eri kanavissa.

Järjestäjän vastuu:

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kampanjaan osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä kampanjan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Muut ehdot:

Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta mahdollisesti aiheutuneita kuluja miltään osin.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia kampanjaan tai sen toteutukseen. Muutoksista ja muista kampanjan toteutukseen liittyvistä seikoista ilmoitetaan kampanjasivuilla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin myös kampanja-aikana.

Kampanja ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat silti noudattamaan Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä. Instagram ei kerää osallistujien tietoja ja osallistujat vapauttavat Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Osallistumalla Ilon Tähden -kampanjaan osallistujat hyväksyvät nämä kampanjan viralliset säännöt ja sitoutuvat noudattamaan näitä ja järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Järjestäjä käsittelee osallistujien jakamia tietoja arvonnan suorittamiseksi sekä arvonnan voittajien tavoittamiseksi. Annettuja yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käytetään vain kilpailun tarkoituksiin, ja ne hävitetään, kun kilpailu on päättynyt ja palkinnot toimitettu voittajille.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy järjestäjän tietosuojaselosteesta.

Yhteydenotot

Kampanjaan liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä Estrellan kuluttajapalveluun: kuluttajapalvelu@estrella.fi

 

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.