Rekisteri- ja tietosuojaseloste:

Tämä on Estrella Oy:n henkiötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä:

Estrella Oy
Perintökuja 6
01510 Vantaa
Puh. 020 789 3680
Sposti: postilaatikko@estrella.local

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Julia Cadwalader
julia.cadwalader@estrella.local
puh. +358 20 789 3680

3. Rekisterin nimi:

Estrella Oy:n kuluttajapalautteen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.
Kun otat meihin yhteyttä, hyväksyt, että saamme ja hallinnoimme henkilökohtaisia tietojasi. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme olla yhteydessä kanssasi viestiisi liittyen. Henkilötietoja käsitellään vain sisäisesti asiaankuuluvien Estrellan työntekijöiden toimesta ja ne poistetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asiasi on katsottu loppuun käsitellyksi, kuitenkin viimeistään yhden (1) vuoden kuluttua. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).  Henkilötietoja säilytetään enintään 12 kuukautta, jonka jälkeen ne tuhotaan.

Arkaluontoiset tiedot:

Tietyt tapaukset voivat edellyttää, että luovutat meille lisätietoja, joita voidaan pitää arkaluontoisina, kuten sosiaaliturvatunnustasi, tietoja allergioista tai hampaittesi terveydestä sekä muita tarvittavia tietoja. Näitä tietoja pyydetään vain, jos niitä tarvitaan asiasi käsittelyä varten. Tällaisissa tilanteissa pyydämme sinulta kirjallisen suostumuksen kyseisten tietojen käsittelyyn. Tietoja käytetään yksinomaan sinun tapauksesi käsittelyyn. Mikäli sinulle myönnetään korvaus tapauksessa, tietojasi säilytetään enintään 10 vuoden ajan voimassa olevien kirjanpitolakien mukaisesti. Tiedot tallennetaan Estrellan sisäisiin, suojattuihin palvelimiin. Fyysiset asiakirjat säilytetään Estrellan konttorissa lukitussa varastossa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta nettisivujen kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, postitse tai puhelimitse.

7. Tietojen säännömukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti  ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti alta löytyvään osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön tulee olla allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti alta löytyvään osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön tulee olla allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Osoite:

Oy Estrella
Perintökuja 6
01510 Vantaa
kuluttajapalvelu@estrella.local