Ympäristövastuu

Estrellan snacksien tulee olla tuotettu ympäristöä kunnioittaen ja yhteisiä luonnonvarojamme arvostaen. Tunnustamme vaikutuksemme ja ilmastojalanjälkemme on pienennyttävä Pariisin sopimuksen (1,5 asteen tavoite) mukaisesti. Työskentelemme sen eteen, että raaka-aineemme tulevat eettisesti kestävästi tuotetuista lähteistä.

Vähennetty resurssien kulutus ja energiatehokkuus

Fossiilisten polttoaineiden päästöt ovat suuri ongelma, joka edistää ilmastonmuutosta. Siksi suunnittelemme ja toteutamme erilaisia projekteja, jotka vähentävät ympäristövaikutustamme ja resurssien kulutustamme. Suojellaksemme ja rajoittaaksemme ympäristöaikutustamme, teemme myös säännöllisiä tarkastuksia. Lue lisää siitä, miten vähennämme ympäristövaikutustamme.

Iloa on jätteettömämpi maailma.

Iloa on fiksujen tekojen helppous. Kannattaakin malttaa kurkistaa sisuksen lisäksi myös pussin ulkopuolelle, josta löydät kierrätysohjeet. Voimme tosin jo paljastaa, että voit kierrättää pussin muovina.

Näin vähennämme suoraa ympäristövaikutustamme

Toimenpiteemme tehtaamme suoran ympäristövaikutuksen vähentämiseksi:

  • Vedenkulutuksen vähentäminen
  • Biologinen jäte muuttuu biokaasuksi
  • Energiatehokkuuden parantaminen uuden teknologian avulla
  • Fossiilivapaa sähkö

Energiatehokkuusinvestoinnit tehtaallamme vähentävät energiankulutustamme = kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen (joita myös kutsutaan ilmastokaasuiksi). Olemme yhä parempia hyödyntämään prosesseissamme käytettäviä raaka-aineita, ja syömäkelpoinen jäte menee biokaasun tuotantoon. Vuonna 2022 investoimme uuteen laitteistoon, joka avaa tietä tehtaalle, joka pystyy tuottamaan snacksejä entistä energiatehokkaammin ja pienemmällä ilmastovaikutuksella, parantamalla mahdollisuuksia hyödyntää hukkalämpöä veden ja kiinteistön lämmityksessä. Käyttämämme sähkö tulee fossiilittomista lähteistä.

Ympäristötyö ja ympäristötavoitteet:

Ympäristötavoitteitamme tarkistetaan vuosittain selkeän prosessin mukaisesti, ja ympäristötavoitteittemme saavuttamiseksi työskentelemme jatkuvasti tuotannon parantamiseksi ja tehostamiseksi. Suunnittelemme ja toteutamme erilaisia projekteja, jotka auttavat meitä vähentämään ympäristövaikutustamme ja resurssien kulutustamme. Saadaksemme parhaan mahdollisen hyödyn raaka-aineista teemme jatkuvia mittauksia ja parannuksia prosesseissa näkyvien avaintietojen avulla.

Luvanvarainen toiminta

Angeredin tuotantolaitoksemme on luvanvarainen, mikä tarkoittaa, että meillä on ympäristölupa, joka sisältää ehtoja muun muassa prosessijätevesien päästöistä, jätteen ja kemiallisten tuotteiden käsittelystä. Noudatamme valvontaohjelmaa, joka sisältää omavalvonnan ja näytteenoton ym. ympäristövaikutustemme suojelemiseksi ja rajoittamiseksi. Joka vuosi tehdään katsaus yrityksen ympäristöriskeihin. Keskitason tai korkean riskin ympäristöriskit käsitellään toimenpide-ehdotuksilla ja toimintasuunnitelmalla. Vuoden aikana olemme muun muassa toteuttaneet toimenpiteitä vähentääksemme vaarallisten aineiden päästöriskejä käyttöveteen esimerkiksi onnettomuuden yhteydessä.

Kunnianhimoiset ilmastositoumukset

Haluamme ottaa vastuun koko matkasta ja teemme nyt askelia vähentääksemme kasvihuonekaasupäästöjämme entisestään. Yhdessä omistajamme Intersnackin kanssa olemme sitoutuneet toimimaan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti ja puolittamaan kasvihuonekaasupäästömme seuraavan 10 vuoden aikana (!) Resurssien käytön vähentäminen ja uusiutuvaan energiaan investointi ovat tärkeitä palasia tässä työssä. Mutta tässä on tärkeässä roolissa myös tuotteen koko elinkaari (esim. raaka-aineiden hankinta, kuljetukset ja työmatkat). Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä ja kovaa työtä monelta taholta – mutta se on mahdollista!

Iloa on tehdä hyvää ihmisille ja luonnolle.

Iloa on se, että voi tehdä hyvää ihmisille ja luonnolle. Me käytämme snackseissamme vain ikiomaa rapsi- ja auringonkukkaöljyn sekoitustamme, joka vastaa rasvakoostumukseltaan oliiviöljyä. Palmuöljystä luovuimme pysyvästi jo vuonna 2018.

Science Based Targets -aloite (SBTi)

Intersnack Group sitoutuu työskentelemään Science Based Targets (SBTi) -aloitteen mukaisesti ambitioituneiden, tieteellisesti perusteltujen päästövähennystavoitteiden kanssa seuraavien 10 vuoden ajan. Laadimme nyt suunnitelman omistajamme kanssa vähentääksemme merkittävästi ilmastovaikutustamme. *Science Based Targets -aloite on yhteistyöhanke CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resources Instituten ja WWF:n välillä. Vuodesta 2015 yli 1 000 yritystä on liittynyt aloitteeseen asettaakseen tieteellisesti perustellun ilmastotavoitteen.

Estrella on mukana LivsViktigt-projektissa (Elintarvikealan tärkeimmät ilmastotoimet) yhdessä muiden EU-alueen elintarvikeyritysten kanssa. Projektia johtaa RISE osana Klimat 2030 -hanketta, joka pyrkii toteuttamaan elintarvikealan tärkeimpiä ilmastotoimia ja kehittämään työkonseptin, joka voidaan myöhemmin levittää useammille.

Seuraamme ilmastojalanjälkeä

Selvittämällä, miten jokainen osa tuotantoketjussa vaikuttaa ilmastoon, voimme tehdä eroa. Siksi olemme kartoittaneet suurimpien myyjiemme ilmastojalanjäljet. Estrellalle tämä on työkalu, jonka avulla voimme jatkaa työtämme tuotteidemme ilmastojalanjäljen pienentämiseksi. Jos sekä me tuottajana että sinä kuluttajana tiedät sipsien ilmastomatkan, voimme tehdä tietoisia päätöksiä. Ilmastojalanjälki muuttuu jatkuvasti, siksi on tärkeää jatkaa mittaamista ja vaikuttamista fiksujen päätösten kautta. Alla olevassa laatikossa voit verrata sitä muihin hyviin asioihin.

Sipsipussin ilmastojalanjälki

Tuotantoprosessin eri osat vaikuttavat ilmastoon vaihtelevasti. Miltä päästöjakauma näyttää Manhattan -sipsipussin osalta? Näin päästöt jakautuvat tuotantoketjun eri osien välillä. Yhdessä ne muodostavat tuotteen ilmastojalanjäljen. 275g Manhattan-sipsipussin ilmastojalanjälki on 0,65 kg CO2e.

Tutkimustulokset Manhattan -sipsipussin ilmastojalanjäljestä. Estrella ja Carbon Cloud, 2021.

Miten sipsipussi vertautuu muihin herkkuihin?

Nykyään ei ole yleistä asteikkoa, joka osoittaisi, onko arvo korkea vai matala. Voit kuitenkin verrata eri hiilidioksidijalanjälkiä keskenään saadaksesi käsityksen arvosta. Tässä kirjoitamme sipsien CO2e:n kiloa kohti, jotta sitä on helppo verrata muihin elintarvikkeisiin.

Lähde: Carbon Cloud, 2021.

Vähennämme muovia ja olemme osa kiertotaloutta

Olet ehkä nähnyt ”paperisia” sipsipusseja sipsihyllyssä? Ne saattavat vaikuttaa muovittomilta, mutta valitettavasti nekin sisältävät muovia. Mielestämme se ei ole kovin läpinäkyvää. Sen sijaan, että käyttäisimme kaksinkertaisesti materiaalia (sekä paperia että muovia), käytämme niin vähän materiaalia kuin mahdollista. Kaikkialla. Mutta todellisen eron aikaansaamiseksi tarvitaan yhteistyötä yritysten, hallitusten ja kuluttajien välillä. Siksi Estrella osallistuu hankkeisiin, jotka edistävät uusien kierrätystekniikoiden ja fossiilisen muovin vaihtoehtojen kehittämistä. Tietysti teemme kaiken voitavamme siihen asti. Vähennämme. Keräämme. Ja edistämme tutkimusta.

Iloa on turhasta pullistelusta luopuminen.

Olemmekin mitoittaneet isoa osaa perunalastupakkauksiamme jatkuvasti kompaktimmiksi, emmekä täytä niitä rehentelymielessä turhalla ilmalla.

Muovin vähentäminen

Lähes kaikki snackspussimme ovat lyhentyneet ja ohentuneet. Vuodesta 2018 lähtien olemme vähentäneet muovin määrää pakkauksissamme 12%, vaikka samaan aikaan sipsejä myydään edellistä vuotta enemmän, ja tuotannossa olemme lisäksi vähentäneet snackslavojen ympärillä käytettävän muovikalvon määrää 36%!

Muovin kerääminen

Neljän vuoden ajan olemme toteuttaneet Klubbar för klimatet -hanketta yhdessä Städa Sverige -järjestön kanssa. Kannustamme yhdistyksiä Angeredissa, jossa Estrella sijaitsee, keräämään roskia luonnosta. Kiitokseksi he saavat meiltä lahjoituksen klubikassaan. Tähän mennessä Angeredin luontoalueilta on kerätty 12,5 tonnia roskia.

Muovin kehittäminen

Estrella on omaksunut niin sanotun "Plastinitiativet 2025:n", joka tarkoittaa, että pyrimme siihen, että muovipakkauksemme ovat materiaalikierrätettäviä viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Aloite on kehitetty toimialajärjestö DLF:n (Dagligvaruleverantörers Förbund) toimesta ja se on linjassa EU-komission strategian kanssa muovin osalta kiertotaloudessa.

Ruotsalaiset perunanviljelijämme

Tässä on Hans-Alfred Ängelholmista. Hänen perheensä on viljellyt sipsiperunoita kolmen sukupolven ajan. Vuosien aikana he ovat mahdollistaneet ruotsalaisten perheiden nauttivan paikallisesti viljellyistä perunalastuista sopusoinnussa ruotsalaisen luonnon kanssa. Pitkäjänteisellä ja vastuullisella maanviljelyllä he tekevät korvaamattoman panoksen biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi, terveen maaperän turvaamiseksi ja elävien metsien vaalimiseksi.

Sertifioidut viljelijät

Peruna on fantastinen elintarvike. Estrella käyttää lajikkeita, jotka on kehitetty antamaan paras mahdollinen sipsien laatu ja minimoimaan akryyliamidipitoisuus optimoidun viljelyn ja varastoinnin jälkeen. Meillä on omia sopimusviljelijöitä Länsi-Götanmaalla, Hallandissa ja Skånessa. Vaadimme, että nämä viljelijät ja elintarvikkeiden tuottajat noudattavat avointa ja läpinäkyvää kommunikaatiota sekä ottavat erityisen suuren vastuun kuluttajasta kolmella alueella: tuoteturvallisuus, tuotteen laatu ja tuotteen sisältö.

Kaikki Maalaissipsimme valmistetaan Ruotsissa viljellyistä perunoista, jotka ovat IP Sigill -sertifioituja. Lisäksi yksi positiivinen ympäristönäkökohta on se, että Estrellan sipsit ovat kuorimattomia, jolloin sipsien valmistuksessa syntyy vähemmän jätettä.

Työskentelemme pitääksemme viljelijämme lähellä ja ylläpitääksemme pitkäaikaisia suhteita heihin. Viljelijämme ovat IP-sertifioituja, mikä tarkoittaa, että he noudattavat ympäristövastuun ja elintarviketurvallisuuden sääntöjä ja heidät tarkistetaan riippumattoman osapuolen toimesta joka toinen vuosi.

Ostaessasi Estrellan Maalaissipsejä, saat itsenäisesti sertifioidun ja laadunvarmistetun raaka-aineen, joka on taatusti peräisin Ruotsissa sijaitsevalta viljelijältä. 

Ostamme myös perunoita muista maista, pääasiassa Tanskasta. Silloin vaadimme, että viljelijöiden on oltava sertifioituja GLOBAL G.A.P:n mukaisesti, mikä on standardi, joka lisää elintarviketurvallisuutta ja ympäristöhuomioon ottamista ja vaatii myös, että viljelijät käyvät läpi riippumattomia tarkastuksia.

GLOBAL G.A.P. (Good Agricultural Practices) on maatilavakuutusohjelma, joka kääntää kuluttajavaatimukset hyväksi maatalouskäytännöksi. EurepGAP on yhteinen standardi maatilojen hallinnalle, jonka useat eurooppalaiset suurmarkettiketjut ja niiden suuret toimittajat loivat 1990-luvun lopulla.

Ei palmuöljyä!

Meillä ei ole pitkään aikaan ollut palmuöljyä tuotteissamme ja olimme ensimmäisiä Pohjoismaissa, jotka toivat markkinoille mikropopcornin ilman palmuöljyä. Palmuöljyllä on monia haluttuja ominaisuuksia ja sitä käytetään siksi monissa tuotteissa, erityisesti välipaloissa ja makeisissa. Mutta sen suurimittainen tuotanto on ongelmallista ympäristölle, eläimille ja ihmisille niissä maissa, joissa sitä tuotetaan. Tänään käytämme sen sijaan sekoitusta ruotsalaista rypsiöljyä sekä Ranskasta ja Unkarista peräisin olevaa auringonkukkaöljyä, mikä tuo mukanaan useita positiivisia tekijöitä sekä terveydelle että ympäristölle: Auringonkukka- ja rypsiöljyssä on vähemmän tyydyttyneitä rasvoja kuin palmuöljyssä, ruotsalainen rypsiöljy edistää rikasta viljelymaisemaa, ja lähellä tuotettu öljy tarkoittaa pienempää ilmastojalanjälkeä.